ขั้นตอนการใช้งาน
e-Auction Demo
ตารางเวลาการเปิดให้ใช้
ระบบ e-Auction Demo
#1 เลือกประเภทของการใช้งาน
ผู้ซื้อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา
ผู้ขาย (Supplier)
 
#2 กรอก Username และ Password
User
password
ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน ได้ที่นี่
Demo e-Auction จะเปิดให้บริการ 36 รอบใน 1 วัน
(ยกเว้นวันหยุด ราชการ)
 
รอบ ตั้งแต่เวลา ถึงเวลา สถานะ
1 06:00 06:25 Closed
2 06:30 06:55 Closed
3 07:00 07:25 Closed
4 07:30 07:55 Closed
5 08:00 08:25 Closed
6 08:30 08:55 Closed
7 09:00 09:25 Opened
8 09:30 09:55 Pending
9 10:00 10:25 Pending
10 10:30 10:55 Pending
11 11:00 11:25 Pending
12 11:30 11:55 Pending
13 12:00 12:25 Pending
14 12:30 12:55 Pending
15 13:00 13:25 Pending
16 13:30 13:55 Pending
17 14:00 14:25 Pending
18 14:30 14:55 Pending
19 15:00 15:25 Pending
20 15:30 15:55 Pending
21 16:00 16:25 Pending
22 16:30 16:55 Pending
23 17:00 17:25 Pending
24 17:30 17:55 Pending
25 18:00 18:25 Pending
26 18:00 18:55 Pending
27 19:00 19:25 Pending
28 19:30 19:55 Pending
29 20:00 20:25 Pending
30 20:30 20:55 Pending
31 21:00 21:25 Pending
32 21:30 21:55 Pending
33 22:00 22:25 Pending
34 22:30 22:55 Pending
35 23:00 23:25 Pending
36 23:00 23:55 Pending
รายชื่อ Account สำหรับการใช้งาน e-Acuction ในระบบ Demo
No. Username Password
1 pop1 pop1
2 pop2 pop2
3 pop3 pop3
4 pop4 pop4
5 pop5 pop5
6 pop6 pop6
7 pop7 pop7
8 pop8 pop8
9 pop9 pop9
10 pop10 pop10


Webmaster : Pop Network Co., Ltd.(I-NET)
Copyright ® 2014 All rights reserved