ผู้ซื้อ ( Buyers )
   
   ผู้ขาย ( Suppliers )
   
    โปรแกรมทดสอบระบบ
   
    ดาวโหลดคู่มือ
   
    เอกสารที่ใช้ในการประมูล
   
   ติดต่อเว็บไซท์
   
 
 e-procurement คืออะไร
 ประโยชน์ของ e-procurement
 เกี่ยวกับเรา
 
 คำถาม-คำตอบ
 วิธีใช้ - HELP
สถานที่เสนอราคา
  แผนที่ ศูนย์ประมูลสำนักงานใหญ่
  แผนที่ ศูนย์ประมูลส่วนภูมิภาค
     
เอกสารประกอบอื่น
  ช่องทางการชำระเงิน
  แบบฟอร์มสัญญา 3 ฝ่าย(ฉบับแก้ไข)
โปรแกรมสำหรับเปิด pdf
Login เข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าระบบ
รหัสผ่าน
ประเภท ผู้ซื้อ ผู้ขาย
 
กรุณาใช้ internet explorer เท่านั้น

**หากท่านใช้ internet explorer สูงกว่า version 9 ปฏิบัติตามข้างล่าง
สำหรับ internet explorer เวอร์ชั่น 10 คลิ๊ก
สำหรับinternet explorer เวอร์ชั่น 11 คลิ๊ก

ระเบียบกสำนักนายกฯ
  แบบฟอร์ม บก. 006 แบบแจ้งรายชื่อผู้แทนเข้าเสนอราคา
ระเบียบกรุงเทพมหานคร
  แบบฟอร์ม กวอ. 005 แบบแจ้งรายชื่อผู้แทนเข้าเสนอราคา
 


Webmaster : Pop Network Co., Ltd.(I-NET)
Copyright ® 2014 All rights reserved